Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch Ni
029 2082 9970
Find us
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd
Ffordd Watkiss
Bae Caerdydd
CF11 0SY

Mae’r Rhaglen Rheoli Diogelwch Dŵr Genedlaethol yn gwrs modiwlau ardystiedig yn y DU i ymateb i anghenion diogelwch yn y dŵr agored unrhyw un sy’n gweithio ar bwys dŵr, yn y dŵr neu ar y dŵr i sicrhau rhwymedigaethau rheoli sifil a statudol cyflogwyr.  Mae’r rhaglen hyblyg hon yn cydbwyso’r angen am arferion rheoli diogelwch rhagweithiol syml ac ataliol â sgiliau ymateb brys effeithiol. Mae’r dyfarniadau’n caniatáu i ddefnyddwyr ymgymryd â rhaglenni hyfforddiant pwrpasol gyda’r modiwlau sydd fwyaf addas i’w hanghenion.

Trosolwg o’r rhaglen
Lefel 1:

Ymwybyddiaeth Diogelwch yn y Dŵr
Ar gyfer pobl sy’n gweithio neu’n goruchwylio ar bwys dŵr nad ydyn nhw’n bwriadu mynd i mewn i’r dŵr, e.e. athrawon ysgol neu arweinwyr grwpiau ieuenctid sy’n mynd â grŵp ar daith ysgol.

Lefel 2:
Ar gyfer pobl sy’n fwy tebygol o fynd yn agos at y dŵr neu o fynd i mewn i ddŵr lle y mae modd sefyll e.e. gweithwyr adeiladu neu geidwaid.

Lefel 3:
Achub yn y Dŵr
Ar gyfer pobl sy’n goruchwylio eraill a allai fod yn nofio e.e. hyfforddwyr gweithgareddau awyr agored.

Get in touch Book Now
Key Info
Gofynion cyn cwrs
Dim
Hyd y Cwrs
1 diwrnod neu 2 ddiwrnod
Pris
Un diwrnod (£80) / 2 ddiwrnod £120
Book Now