Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch Ni
029 2082 9970
Find us
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd
Ffordd Watkiss
Bae Caerdydd
CF11 0SY

Croeso i’n gwefan achub newydd!

Mae’n wych cyhoeddi lansiad ein gwefan achub broffesiynol benodedig newydd – sydd bellach ar wahân i wefan hamdden DGRhC.

I’r rhai ohonoch nad ydych yn gyfarwydd â’n hyfforddiant achub, dyma gyflwyniad i’r math o gyrsiau hyfforddi proffesiynol sydd gennym yn DGRhC.

Y cwrs dŵr yn DGRhC

Mae Canolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd (DGRhC) yn gweithredu safle dŵr gwyn artiffisial o’r radd flaenaf. Mae hyn yn golygu y gallwn bwmpio ein dŵr 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, ar lefel sy’n addas i unrhyw ofynion hyfforddiant. Gyda’n llifoleuadau, gallwn droi nos yn ddydd, neu os oes yn well gennych gallwn eu diffodd i ychwanegu elfen nos i’ch hyfforddiant achub.

 

 
Achub o gerbydau yn y dŵr

Rydym hefyd yn gosod cerbydau ar y cwrs dŵr gwyn gydag efelychwyr maglu a rhwymo traed i wneud i hyfforddiant achub yn y dŵr deimlo'n wir, gan sicrhau bod y profiadau hyn yn digwydd mewn amgylchedd diogel wedi'i reoli.

 

 

Achub o gerbyd mewn dŵr - DGRhC

 

Llogi Cwrs Dŵr Gwyn 

Mae’r cwrs ar gael i’w logi i unrhyw grŵp cymwys o bobl i hyfforddi ar y dŵr. Mae caffi ar y safle, cysylltiadau trafnidiaeth rhagorol ac, fel y byddech yn ei ddisgwyl gan gyfleuster o’r radd flaenaf, gawodydd ac ystafelloedd newid. Gallwch logi cerbyd i’w ddefnyddio ar y dŵr, ac mae gennym offer newydd ar gael yn rheolaidd gan wneuthurwyr amlwg i roi cynnig arno.

Darparwr Hyfforddiant Ewrop Rescue 3 Achrededig

Mae DGRhC yn Ddarparwr Hyfforddiant Ewrop Rescue 3 Achrededig penodedig yn Ne Cymru. Gallwn arlwyo ar gyfer unrhyw gwrs achub yn y dŵr neu ddiogelwch dŵr, o unrhyw faint, naill ai yn ein canolfan bwrpasol £16m ar afonydd lleol De Cymru. Neu, am y gorau o ddau fyd, beth am i ni gyfuno'r ddau!

Cyrsiau achub yn y dŵr a diogelwch dŵr

Rydym yn cynnal ystod o gyrsiau achub a diogelwch dŵr, o ymwybyddiaeth dŵr i lefelau Hyfforddwr TADC. Ffordd boblogaidd o ail-ddilysu eich cymhwyster TADC cyfredol yw drwy wneud cwrs deuddydd Achub o Gerbydau yn y Dŵr. Gall eich cwrs cael ei  ardystio drwy Rescue 3. Edrychwch ar eu cyrsiau ac yna cysylltwch â ni i gadw'ch lleoedd.

Pecynnau hyfforddiant diogelwch dŵr pwrpasol

Gallwn hefyd gynnig pecynnau hyfforddiant pwrpasol at eich anghenion unigol chi.

 

 

 

 

 

 

I gadw lle ar gwrs diogelwch dŵr ac achub dwr DGRhC

Cysylltwch â ni ar 029 2082 9970 neu e-bostio rescue@ciww.com.

Dros y misoedd nesaf, byddwn yn eich cyflwyno i’n hyfforddwyr, bwrw golwg fanylach ar rai o’r cyrsiau proffesiynol yn DGRhC ac edrych ar yr agweddau technegol ar achub yn y dŵr. Felly cadwch lygad ar y blog!