Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch Ni
029 2082 9970
Find us
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd
Ffordd Watkiss
Bae Caerdydd
CF11 0SY
FFONIWCH NI I DREFNU
Dod o Hyd i Ni
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd Ffordd Watkiss Bae Caerdydd CF11 0SY
Amserau Agor
CIWW
Llun Mawr Iau Sad Sul
09:00 - 16:30

Mer Gwen
09:00 - 20:30 (Ar gau 17:00 - bob yn ail ddydd Gwener yn ystod y Gaeaf - Ffoniwch i gadarnhau’r dyddiadau)

Gwyliau Banc
10:00 - 16:00

Caffi
Llun Maw
Ar gau

Mer Iau
9:30 - 17:00

Gwe
09:00 - 17:00

Sad
09:00 - 18:00

Ar Gau

CYSYLLTWCH HEDDIW
OS OES GENNYCH UNRHYW YMHOLIADAU, HOFFEM GLYWED GENNYCH!

 

SUT I GYRRAEDD YMA

TRAFNIDIAETH GYHOEDDUS: Cymerwch y tren o Gaerdydd Ganolog i'r Barri neu Ben- y Bont ar Ogwr gan adael y tren yng ngorsaf drenau Cogan. Yna cerddwch dros bont Pont y Werin i Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd. Ewch ar fws gwasanaeth 7 neu 9 yng Nghaerdydd. Maent yn teithio'n rheolaidd o ganol y ddinas a Bae Caerdydd. Am amserlenni ewch i www.traveline-cymru. info.

MEWN CAR: Dilynwch arwyddion brown Bae Caerdydd a'r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol yr A4232.  Llywiwr Lloeren: CF11 0SY

CWESTIYNAU CYFFREDIN
METHU DOD O HYD I'R ATEB GYFERBYN? CYFLWYNWCH EICH HOLIADUR YMA A BYDDWCH YN YMATEB I CHI O FEWN 24 AWR
Q
Question 1
A

Answer 1