Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch Ni
029 2082 9970
Find us
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd
Ffordd Watkiss
Bae Caerdydd
CF11 0SY
Cynigion arbennig
Cyrsiau Cymorth Cyntaf
Gweler dyddiadau 2020
Ydych Chi'n Chwilio Am
Cyrsiau Proffesiynol
HyB DGRhC
News story
CIWW Shapes Up For Super Saturday

This year’s United Kingdom Rescue Organisation (UKRO) Challenge has begun taking over Roald Dahl Plas in Cardiff Bay, as it makes its debut in Wales.

News story
Croeso i'n gwefan achub newydd!

Mae’n wych cyhoeddi lansiad ein gwefan achub broffesiynol benodedig newydd – sydd bellach ar wahân i wefan hamdden DGRhC.

I’r rhai ohonoch nad ydych yn gyfarwydd â’n hyfforddiant achub, dyma gyflwyniad i’r math o gyrsiau hyfforddi proffesiynol sydd gennym yn DGRhC.

News story
5 Reasons Why We All Need To Take a First Aid Refresher Course

The reasons to take a first aid refresher course are numerous, but the points below best highlight why even the most confident first aiders would benefit from making sure their skills are up to date every once in a while. Find a First Aid Course or First Aid Refresher Course near you, today. Don't put off brushing up on your life saving first aid skills.

News story
Profiad Anrheg Gorau DGRhC ar gyfer Nadolig 2017

Mae’r her o ddod o hyd i anrheg Nadolig unigryw yn dod yn anos bob blwyddyn. Gan fod bywydau pawb bellach yn llawn eiddo a phethau, rydym yn anghofio am y rhan fwyaf o anrhegion pan ddaw Gŵyl San Steffan. Y Nadolig hwn, beth am roi profiad iddynt a fydd yn aros gyda nhw am oes?

News story
Ystafell gyfarfod go wahanol

Fel cyfleuster dŵr gwyn cyffrous , sydd wedi’i leoli’n agos iawn at ganol y ddinas, mae Canolfan Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd (CDGRC) yn adnabyddus am ddiwallu anghenion pobl sy’n byw bywyd i’r eithaf. Fodd bynnag, mae’r safle, sy’n cynnig cyfleusterau rafftio dŵr gwyn, syrffio dan do, antur awyr a llawer mwy, yn berffaith ar gyfer cynnal cyfarfodydd busnes, gweithgareddau meithrin tîm a digwyddiadau.

BOOK ONLINE NOW! ARCHEBWCH AR-LEIN NAWR! https://t.co/gH9PfwGagR
@CazLewi OPEN 👍book online and see you soon
Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, mae DGRhC yn bwriadu agor ei drysau ar ddechrau mis Mai. Edrychwn ymlaen a… https://t.co/xZcBKOUYrW
RT Whilst Half of Blue watch stayed in the city today responding to incidents,the other half were training… https://t.co/EIAPGnKl1m
RT Our firefighters regularly carry out training exercises utilising various skills and knowledge. These exercises are… https://t.co/6sOMmVmBOM
RT looking for something to look forward too? Read our latest blog, 21 things to do in Cardiff in 2021. It includes… https://t.co/lyv0kwinyg
RT Mae cymryd rhan yn y gweithgareddau dargyfeirio rydyn ni'n eu trefnu ar gyfer cleientiaid yn helpu i fagu hyder ac… https://t.co/PbyiTa21CD
@jazzer1977 Hi Paul, we will email you about this now.
RT We urge Government to ensure the EA is resourced to go beyond its normal testing & normal response rate for pollut… https://t.co/ULfySwOIe1
RT Mae ymgysylltiad cadarnhaol trwy weithgareddau drefnwyd gan ein tîm amlddisgyblaethol yn ein galluogi i helpu mwy &… https://t.co/pANILr1s3P