Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch Ni
029 2082 9970
Find us
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd
Ffordd Watkiss
Bae Caerdydd
CF11 0SY

Mae’r cwrs gloywi deirawr hwn yn rhoi cyfle i swyddogion cymorth cyntaf cymwys ymarfer a gloywi eu sgiliau.  Gellir dilyn y cwrs hwn unrhyw bryd, ar yr amod bod gennych dystysgrif cymorth cyntaf ddilys.

 

Key Info
Profiad
Deiliad Tystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gwaith
Oedran
16 oed a hŷn
Hyd y Cwrs
3 awr
Pris
£30 y pen