Yn unol â chanllawiau Covid-19 Llywodraeth Cymru, ni fyddwn yn derbyn archebion nes rhoddir gwybod yn wahanol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch info@ciww.com Mae gennym gapasiti cyfyngedig i ymateb i ymholiadau, fellwch byddwch yn amyneddgar â ni yn ystod yr adeg brysur hon.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl i DGRhC pan fydd gennym hawl i wneud hynny. Wrth i’r sefyllfa ddatblygu byddwn yn cadw mewn cysylltiad drwy ein gwefan a’n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Diolch am eich amynedd.

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch Ni
029 2082 9970
Find us
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd
Ffordd Watkiss
Bae Caerdydd
CF11 0SY

Mae’r cwrs gloywi deirawr hwn yn rhoi cyfle i swyddogion cymorth cyntaf cymwys ymarfer a gloywi eu sgiliau.  Gellir dilyn y cwrs hwn unrhyw bryd, ar yr amod bod gennych dystysgrif cymorth cyntaf ddilys.

 

Get in touch Book Now
Key Info
Profiad
Deiliad Tystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gwaith
Oedran
16 oed a hŷn
Hyd y Cwrs
3 awr
Pris
£30 y pen
Book Now