Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch Ni
029 2082 9970
Find us
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd
Ffordd Watkiss
Bae Caerdydd
CF11 0SY

Mae’r cwrs Gofod Cyfyngedig Risg Uchel hwn dros dridiau’n berthnasol ar gyfer pobl sy’n gweithio mewn mannau hyd at a chan gynnwys Risg Uchel Lefel 4 NC ac mae’n ymgorffori’r defnydd o gyfarpar anadlu symudol.

Bydd pobl ar y cwrs yn dysgu am beryglon penodol gofodau cyfyngedig ac yn cael dealltwriaeth o’r arferion gwaith gweithdrefnau diogelwch gorau yn yr amgylchiadau hyn.

Bydd cynnwys y cwrs yn cael ei gyflwyno drwy gyfuniad o ymarferion theori ac ymarferol ar y pynciau canlynol:

  • Paratoi i fynd i mewn i’r gwaith mewn gofodau cyfyngedig risg uchel ac i’w gadael
  • Defnyddio cyfarpar ac offer yn ddiogel ac yn unol â gofynion y gwneuthurwr
  • Dilyn gweithdrefnau a gweithio’n ddiogel
  • Gweithredu mewn argyfwng
  • Ymddwyn yn briodol mewn gofodau cyfyngedig risg uchel
  • Defnyddio gwybodaeth gyffredinol i weithio mewn gofodau cyfyngedig risg uchel
  • Defnyddio gwybodaeth benodol i’r diwydiant o ran gweithio mewn gofodau cyfyngedig risg uchel
  • Defnyddio Cyfarpar Anadlu Hunan Gyflenwi

Asesu
Bydd yr asesu’n cynnwys asesu ymarferol parhaus a phapur ysgrifenedig amlddewis.  Caiff pawb sy’n cwblhau’r prawf ymarferol ac ysgrifenedig Dystysgrif City and Guilds 6150-03 mewn Gweithio mewn Gofodau Cyfyngedig Risg Uchel.

Mae’r dystysgrif yn para 3 blynedd.

Mae DGRhC hefyd yn cynnig cyrsiau adnewyddu tystysgrif.

 

Key Info
Gofynion cyn cwrs
I bobl sy’n rhan o weithgareddau man cyfyngedig
Hyd y Cwrs
3 ddiwrnod (09:00 - 17:00)
Pris
£450 y pen (gan gynnwys cofrestru â C&G)