Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch Ni
029 2082 9970
Find us
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd
Ffordd Watkiss
Bae Caerdydd
CF11 0SY

Mae’r cwrs un diwrnod hwn ar gyfer pawb sy’n gweithio mewn gofod cyfyngedig ac mae’n cydymffurfio â Dyfarniad Lefel 2 City and guilds mewn Gweithio mewn Gofodau Cyfyngedig Risg Isel (6150-01 – Dŵr a 6150-51 – Nid yn y dŵr).

Caiff pobl ar y cwrs wybodaeth am beryglon penodol mewn gofodau cyfyngedig. Bydd y cwrs hwn yn cyflwyno’r arferion gwaith a gweithdrefnau diogelwch gorau yn yr amgylchiadau hyn.

Ar gyfer gweithwyr sy’n gweithio mewn amgylchedd risg isel ‘mynediad’ gyda gwyntyllu awyr naturiol neu fecanyddol digonol.   Mae’r ffordd i mewn ac allan yn ddirwystr ac yn syml, a does dim risg debygol o lifogydd (er enghraifft siambrau falf neu byllau mesurydd).

Bydd cynnwys y cwrs yn cael eu cyflwyno drwy gyfuniad o ymarferion theori ac ymarferol ar y pynciau canlynol

  • Deddfwriaeth, peryglon, risgiau a systemau gwaith diogel
  • Paratoi i weithio mewn gofodau cyfyngedig risg isel yn ddiogel gan gynnwys trwyddedau i weithio
  • Cyfarpar Diogelu Personol a hylendid
  • Mynd i mewn ac allan o ofodau cyfyngedig yn ddiogel
  • Defnyddio cyfarpar ac offer yn ddiogel ac yn unol â gofynion y gwneuthurwr
  • Gwybodaeth am broblemau gyda nwyon a chanfod nwy
  • Gweithredu mewn argyfwng

Bydd yr asesu’n cynnwys asesu ymarferol parhaus a phapur ysgrifenedig amlddewis. 

Mae modd gwneud cwrs deuddydd hefyd ar gyfer pobl sydd angen defnyddio cyfarpar anadlu symudol. 

Mae’r dystysgrif yn para 3 blynedd.

Mae DGRhC hefyd yn cynnig cyrsiau adnewyddu tystysgrif.

Key Info
Gofynion cyn cwrs
I bobl sy’n rhan o weithgareddau man cyfyngedig
Hyd y Cwrs
1 diwrnod
Pris
£180 y pen (gan gynnwys cinio a thystysgrif)