Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch Ni
029 2082 9970
Find us
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd
Ffordd Watkiss
Bae Caerdydd
CF11 0SY

Mae’r cwrs deuddydd Risg Ganolig Man Cyfyngedig (6150-02) i bawb sy’n gweithio mewn mannau cyfyngedig neu’n adeiladu ar hynny, sy’n cynnwys amgylcheddau Risg Ganolig Lefel 3 NC. Mae’r cwrs hwn yn cydymffurfio â Dyfarniad Lefel 2 City and Guilds mewn Gweithio mewn Man Cyfyngedig Risg Ganolig (6150-02). Delegates. Byddwch yn ennill gwybodaeth o beryglon penodol mannau cyfyngedig a’r arferion gwaith a gweithdrefnau diogelwch cywir y dylid eu defnyddio wrth weithio yn yr amodau hyn.

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys cyfarwyddiad a defnydd ymarferol Set Dianc (Offer Cymorth Bywyd Brys) 10 munud, ond NID yw’n cymhwyso personél i ddefnyddio offer anadlu’n llawn (sy’n rhan o’r cwrs Risg Uchel).

Caiff cynnwys y cwrs ei ddarparu drwy gyfuniad o ymarferion damcaniaethol ac ymarferol yn cwmpasu’r pynciau canlynol:

  • Deddfwriaeth, peryglon, risgiau a systemau gwaith diogel
  • Paratoi i weithio’n ddiogel mewn mannau cyfyngedig risg ganolig gan gynnwys trwyddedau gwaith
  • Mynediad a gadael mannau cyfyngedig
  •  Defnyddio offer yn unol â manylebau'r gweithgynhyrchwr
  •  Ymddwyn yn briodol ar gyfer gweithio mewn mannau cyfyngedig risg ganolig
  •  Defnyddio gwybodaeth gyffredinol ar gyfer gweithio mewn mannau cyfyngedig risg ganolig
  •  Defnyddio gwybodaeth benodol i’r diwydiant wrth weithio mewn mannau cyfyngedig risg ganolig
  •  Delio ag argyfyngau
  • Paratoi a defnyddio offer anadlu dianc yn unol â manylebau gweithgynhyrchwyr

Bydd asesu ymarferol parhaus a phapur ysgrifenedig amlddewis. Bydd pawb sy’n cwblhau’n llwyddiannus y prawf ymarferol ac ysgrifenedig yn cael Tystysgrif City & Guilds 6150-02 mewn Gweithio mewn Mannau Cyfyngedig Risg Ganolig.

Mae’r dystysgrif yn ddilys am 3 blynedd.

Hefyd bydd cyrsiau ail-ardystio. 

Key Info
Gofynion cyn cwrs
I bobl sy’n rhan o weithgareddau man cyfyngedig
Hyd y Cwrs
2 diwrnod ( 09:00 - 17:00)
Pris
£350 y pen (gan gynnwys thystysgrif)