Yn dilyn y cyngor gan y Llywodraeth ynglŷn â Covid-19/Corona, ni fyddwn yn derbyn archebion tan ddiwedd mis Mai. Wrth i'r sefyllfa ddatblygu byddwn yn cadw mewn cysylltiad drwy'r wefan ac ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch Ni
029 2082 9970
Find us
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd
Ffordd Watkiss
Bae Caerdydd
CF11 0SY

Bydd y cwrs undydd hwn yn eich helpu i fodloni eich gofynion rheoleiddiol os yw’ch asesiad risg yn nodi bod hyfforddiant cymorth cyntaf sy’n cwmpasu protocolau brys yn ddigonol i’r gweithle.

Mae’r cwrs hwn i bobl sydd am gael eu hyfforddi mewn cymorth cyntaf brys ac mae’n arbennig o addas i swyddogion cymorth cyntaf enwebedig.  Mae cyd-destun y cwrs hwn yn rhoi lefel gadarnhaol o wybodaeth am gymorth cyntaf sy’n addas i’r gweithle, gan gynnwys i bobl sy’n gweithio tu allan.

04 Mehefin 2020

Get in touch Book Now
Key Info
Profiad
Dim
Oedran
16 oed a hŷn
Hyd y Cwrs
1 diwrnod (09:00 - 17:00)
Pris
£60 y pen
Book Now