Yn unol â chanllawiau Covid-19 Llywodraeth Cymru, ni fyddwn yn derbyn archebion nes rhoddir gwybod yn wahanol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch info@ciww.com Mae gennym gapasiti cyfyngedig i ymateb i ymholiadau, fellwch byddwch yn amyneddgar â ni yn ystod yr adeg brysur hon.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl i DGRhC pan fydd gennym hawl i wneud hynny. Wrth i’r sefyllfa ddatblygu byddwn yn cadw mewn cysylltiad drwy ein gwefan a’n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Diolch am eich amynedd.

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch Ni
029 2082 9970
Find us
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd
Ffordd Watkiss
Bae Caerdydd
CF11 0SY

Bydd y cwrs undydd hwn yn eich helpu i fodloni eich gofynion rheoleiddiol os yw’ch asesiad risg yn nodi bod hyfforddiant cymorth cyntaf sy’n cwmpasu protocolau brys yn ddigonol i’r gweithle.

Mae’r cwrs hwn i bobl sydd am gael eu hyfforddi mewn cymorth cyntaf brys ac mae’n arbennig o addas i swyddogion cymorth cyntaf enwebedig.  Mae cyd-destun y cwrs hwn yn rhoi lefel gadarnhaol o wybodaeth am gymorth cyntaf sy’n addas i’r gweithle, gan gynnwys i bobl sy’n gweithio tu allan.

Get in touch Book Now
Key Info
Profiad
Dim
Oedran
16 oed a hŷn
Hyd y Cwrs
1 diwrnod (09:00 - 17:00)
Pris
£60 y pen
Book Now