Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch Ni
029 2082 9970
Find us
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd
Ffordd Watkiss
Bae Caerdydd
CF11 0SY

Gall person â sgiliau Cymorth Cyntaf reoli digwyddiad nes bod nyrs, doctor neu ambiwlans yn cyrraedd a gall fodloni gofynion iechyd a diogelwch tystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gwaith yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Cwrs tri diwrnod gyda modiwlau yw hwn. Mae’r cwrs yn ddilys am dair blynedd ar gyfer anghenion y gweithle ac anghenion statudol. Mae’r cwrs safonol wedi’i ddylunio i gyflwyno dull systematig o gymorth cyntaf ar gyfer rheoli pobl ag anafiadau. Mae’r cwrs yn gyfuniad o ddysgu a gwaith ymarferol wedi’u cymysgu i mewn i sefyllfaoedd bywyd go iawn. Mae’r cwrs yn cynnwys sut mae’r corff yn gweithio, yn enwedig y galon, yr ysgyfaint a’r llwybr anadlu; cydnabod y gwahaniaethau rhwng iach, sâl ac wedi anafu; cofnodi mesurau sylfaenol ar gyfer gweithrediadau allweddol y corff; cyflwyno system i ymdopi â phob digwyddiad mor ddiogel â phosibl; trafod maes llafur yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ar gyfer swyddogion cymorth cyntaf yn y gwaith, yn unol â rheoliadau 1981 a 1997 a chanllawiau adfywio Ewrop a’r DU.

Mae’r cwrs Cymorth Cyntaf yn y Gwaith wedi'i ardystio am dair blynedd. Noder bod yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn “argymell yn gryf i bobl sydd â sgiliau cymorth cyntaf ymgymryd â hyfforddiant gloywi bob blwyddyn o fewn tair blynedd o ennill tystysgrif Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith neu Gymorth Cyntaf yn y Gwaith”.

 

Key Info
Profiad
Dim
Oedran
16 oed a hŷn
Hyd y Cwrs
3 Diwrnod
Pris
£200 y pen