Yn unol â chanllawiau Covid-19 Llywodraeth Cymru, ni fyddwn yn derbyn archebion nes rhoddir gwybod yn wahanol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch info@ciww.com Mae gennym gapasiti cyfyngedig i ymateb i ymholiadau, fellwch byddwch yn amyneddgar â ni yn ystod yr adeg brysur hon.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl i DGRhC pan fydd gennym hawl i wneud hynny. Wrth i’r sefyllfa ddatblygu byddwn yn cadw mewn cysylltiad drwy ein gwefan a’n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Diolch am eich amynedd.

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch Ni
029 2082 9970
Find us
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd
Ffordd Watkiss
Bae Caerdydd
CF11 0SY

Cwrs modiwlaidd deuddydd i anghenion statudol a gweithle, sy’n cyflwyno dull systemataidd o gymorth cymorth a rheoli anafiadau.  Mae’r cwrs yn gyfuniad o ddysgu a gwaith ymarferol wedi’u cymysgu i mewn i sefyllfaoedd bywyd go iawn. Rhaid bod gan ymgeiswyr dystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gwaith gyfredol i ddilyn y cwrs hwn. 

Ar gael ar gais am isafswm o 4 person, cysylltwch â ni ar info@ciww.com

Get in touch Book Now
Key Info
Profiad
Deiliad Tystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gwaith
Oedran
16 oed a hŷn
Hyd y Cwrs
2 ddiwrnod (09.00 - 17.00)
Pris
£110 y pen
Book Now