Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch Ni
029 2082 9970
Find us
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd
Ffordd Watkiss
Bae Caerdydd
CF11 0SY

Cwrs modiwlaidd deuddydd ar gyfer anghenion statudol a’r gweithle gan gyflwyno dull cymorth cyntaf a rheoli anafiadau systematig. Mae cydbwysedd yn y cwrs rhwng y dysgu a’r ymarferol yn gymysg â senarios o sefyllfaoedd go iawn. Rhaid i ymgeiswyr fod wedi ennill tystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gwaith i ddilyn y cwrs hwn.  

Drwy fwrw ymlaen i drefnu’r sesiwn hon a thalu amdani, rydych chi’n cytuno â'n 'Telerau ac Amodau Hyfforddiant DGRhC' sydd i’w gweld yma.

 

Beth sydd ei angen arnoch

  •  Rydym yn creu senarios awyr agored lle bo hynny'n bosibl.  Gwisgwch ddillad addas ar gyfer y tywydd

 

Gofynion

  1. 16+ oed
  2. Deiliad tystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gwaith

 

Amserlen

Cwrs deuddydd

Key Info
Profiad
Deiliad tystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gwaith
Oedran
O 16 oed
Hyd y Cwrs
2 ddiwrnod (09.00 - 17.00)
Pris
£130 y pen