Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch Ni
029 2082 9970
Find us
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd
Ffordd Watkiss
Bae Caerdydd
CF11 0SY

Cwrs modiwlaidd deuddydd i anghenion statudol a gweithle, sy’n cyflwyno dull systemataidd o gymorth cymorth a rheoli anafiadau.  Mae’r cwrs yn gyfuniad o ddysgu a gwaith ymarferol wedi’u cymysgu i mewn i sefyllfaoedd bywyd go iawn. Rhaid bod gan ymgeiswyr dystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gwaith gyfredol i ddilyn y cwrs hwn. 

Ar gael ar gais am isafswm o 4 person, cysylltwch â ni ar info@ciww.com

Key Info
Profiad
Deiliad Tystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gwaith
Oedran
16 oed a hŷn
Hyd y Cwrs
2 ddiwrnod (09.00 - 17.00)
Pris
£110 y pen