Yn unol â chanllawiau Covid-19 Llywodraeth Cymru, ni fyddwn yn derbyn archebion nes rhoddir gwybod yn wahanol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch info@ciww.com Mae gennym gapasiti cyfyngedig i ymateb i ymholiadau, fellwch byddwch yn amyneddgar â ni yn ystod yr adeg brysur hon.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl i DGRhC pan fydd gennym hawl i wneud hynny. Wrth i’r sefyllfa ddatblygu byddwn yn cadw mewn cysylltiad drwy ein gwefan a’n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Diolch am eich amynedd.

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch Ni
029 2082 9970
Find us
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd
Ffordd Watkiss
Bae Caerdydd
CF11 0SY

Mae hyn yn gyfle i ddysgu sgiliau diogelwch dŵr amhrisiadwy. Dylai cyfranogwyr fod yn hyderus mewn dŵr sy’n symud.

 

Get in touch Book Now
Key Info
Gofynion cyn cwrs
Dylai cyfranogwyr fod yn hyderus mewn dŵr sy'n symud
Hyd y Cwrs
2 awr
Pris
£25 y pen
Book Now