Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch Ni
029 2082 9970
Find us
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd
Ffordd Watkiss
Bae Caerdydd
CF11 0SY

Cwrs deuddydd yw hwn sy’n rhoi sgiliau allweddol a gwybodaeth sydd eu hangen ar rieni i roi cymorth cyntaf hanfodol i fabanod a phlant.

Gellir hefyd ei ddefnyddio tuag at NVQ mewn Iechyd A Gofal Cymdeithasol ac mae’n bodloni canllawiau a meini prawf y blynyddoedd cynnar, sylfaen ac Ofsted.

Key Info
Profiad
Dim
Oedran
O 16 oed
Hyd y Cwrs
2 ddiwrnod (09.00 - 17.00)
Pris
£110 y pen