Yn unol â chanllawiau Covid-19 Llywodraeth Cymru, ni fyddwn yn derbyn archebion nes rhoddir gwybod yn wahanol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch info@ciww.com Mae gennym gapasiti cyfyngedig i ymateb i ymholiadau, fellwch byddwch yn amyneddgar â ni yn ystod yr adeg brysur hon.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl i DGRhC pan fydd gennym hawl i wneud hynny. Wrth i’r sefyllfa ddatblygu byddwn yn cadw mewn cysylltiad drwy ein gwefan a’n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Diolch am eich amynedd.

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch Ni
029 2082 9970
Find us
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd
Ffordd Watkiss
Bae Caerdydd
CF11 0SY

Mae cwrs Technegydd Achub Mewn Dŵr Cyflym a Llifogydd Uwch – Dŵr a Rhaff ar gyfer technegwyr Achub Dŵr Cyflym a Dŵr Gwyn Rescue 3 ar sefyllfaoedd achub mwy heriol yn y dŵr ac ar wyneb y dŵr gan gynnwys rheoli trefniadau chwilio mewn dŵr cyflym a llifogydd. Dyma’r cwrs pum diwrnod cyflawn ond mae modd gwneud y modiwlau dŵr a rhaff ar wahân hefyd.

Mae Technegydd Achub mewn Dŵr Cyflym Uwch yn cynnwys dau fodiwl – Dŵr a Rhaff. Gall technegwyr Rescue 3 sydd eisiau ymestyn eu gallu achub mewn dŵr wneud y modiwl dŵr. Gall y sawl sydd eisiau ychwanegu achub gyda rhaff gan gynnwys ar lannau serth a fertigol, gan ddatblygu’r gallu i achub mewn dŵr hefyd, wneud y modiwl dŵr a’r modiwl rhaff.

 

Get in touch Book Now
Key Info
Gofynion cyn cwrs
TAD
Hyd y Cwrs
5 diwrnod (09:00 - 17:00) ac un ymarfer gyda'r nos
Pris
£550 y pen (gan gynnwys cofrestru)
Book Now