Yn unol â chanllawiau Covid-19 Llywodraeth Cymru, ni fyddwn yn derbyn archebion nes rhoddir gwybod yn wahanol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch info@ciww.com Mae gennym gapasiti cyfyngedig i ymateb i ymholiadau, fellwch byddwch yn amyneddgar â ni yn ystod yr adeg brysur hon.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl i DGRhC pan fydd gennym hawl i wneud hynny. Wrth i’r sefyllfa ddatblygu byddwn yn cadw mewn cysylltiad drwy ein gwefan a’n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Diolch am eich amynedd.

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch Ni
029 2082 9970
Find us
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd
Ffordd Watkiss
Bae Caerdydd
CF11 0SY

Mae cwrs Technegydd Achub Mewn Dŵr Cyflym a Llifogydd ar gyfer technegwyr Achub Dŵr Cyflym a Dŵr Gwyn Rescue 3 ar sefyllfaoedd achub mwy heriol yn y dŵr ac ar wyneb y dŵr.

Beth sydd ei angen i wneud y cwrs:
Technegydd Achub Dŵr Cyflym neu Ddŵr Gwyn

Addas ar gyfer:

Adnewyddu cymwysterau Technegydd Achub Dŵr Cyflym presennol

Bydd yn rhaid i dechnegwyr sy’n gweithio tuag at gymhwyster Hyfforddwr Technegydd Achub Dwr Cyflym wneud TADCU-Dŵr cyn y cwrs Hyfforddwr.

Unrhyw un sydd eisiau ehangu eu sgiliau o lefel TADC

 Dyma gynnwys y cwrs:

Asesu risgiau coredau a chynllunio ymlaen llaw
Technegau nofio dŵr cyflym lefel uwch
Achub gwirioneddol ac amodol 
Gweithrediadau gyda’r nos a chyda gwelededd isel 
Rheolaeth chwilio mewn llifogydd a dŵr cyflym                                                                                                            Systemau mantais dechnegol                                                                                                                                             Rhaffau ynni mawr                                                                                                                                                                   Trin cwch rhwyfo

 

  

 

 

 

Get in touch Book Now
Key Info
Gofynion cyn cwrs
Technegydd Achub Dŵr Cyflym / Dŵr Gwyn
Hyd y Cwrs
3 ddiwrnod (09:00 - 17:00) gan gynnwys un gweithgaredd dros nos
Pris
£350 y pen
Book Now