Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch Ni
029 2082 9970
Find us
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd
Ffordd Watkiss
Bae Caerdydd
CF11 0SY

Mae cwrs Technegydd Achub Mewn Dŵr Cyflym a Llifogydd ar gyfer technegwyr Achub Dŵr Cyflym a Dŵr Gwyn Rescue 3 ar sefyllfaoedd achub mwy heriol yn y dŵr ac ar wyneb y dŵr.

Beth sydd ei angen i wneud y cwrs

Technegydd Achub Dŵr Cyflym neu Ddŵr Gwyn

 

Addas ar gyfer

 • Adnewyddu cymwysterau Technegydd Achub Dŵr Cyflym presennol
 • Bydd yn rhaid i dechnegwyr sy’n gweithio tuag at gymhwyster Hyfforddwr Technegydd Achub Dwr Cyflym wneud TADCU-Dŵr cyn y cwrs Hyfforddwr.
 • Unrhyw un sydd eisiau ehangu eu sgiliau o lefel TADC

Dyma gynnwys y cwrs 

 • Asesu risgiau coredau a chynllunio ymlaen llaw
 • Technegau nofio dŵr cyflym lefel uwch
 • Achub gwirioneddol ac amodol 
 • Gweithrediadau gyda’r nos a chyda gwelededd isel 
 • Rheolaeth chwilio mewn llifogydd a dŵr cyflym
 • Systemau mantais dechegol
 • Rhaffau ynni mawr
 • Trin cwch rhwfo

 

  

 

 

 

Key Info
Gofynion cyn cwrs
Technegydd Achub Dŵr Cyflym / Dŵr Gwyn
Hyd y Cwrs
3 ddiwrnod (09:00 - 17:00) gan gynnwys un gweithgaredd dros nos
Pris
£350 y pen