Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch Ni
029 2082 9970
Find us
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd
Ffordd Watkiss
Bae Caerdydd
CF11 0SY

Yn ogystal â bod yn barod i weithio ar bwys y dŵr ac ymgymryd â gweithrediadau achub banc a dŵr bas, mae cynorthwyo timau Technegwyr Dŵr Cyflym yn un o brif rolau Ymatebwr Cyntaf pan fydd sefyllfa’n codi.  I alluogi hynny, bydd gan ymatebwr cyntaf sgiliau hwylio cwch sylfaenol, sgiliau rhaff sylfaenol, y gallu i weithio mewn dŵr bas a’r gallu i hunan-achub.

Dyma gynnwys y cwrs:

 • Diogelwch yr achubwr
• Symudiad dŵr a llifogydd a pheryglon
• Blaengynllunio a rheoli sefyllfa
• Ystyriaethau meddygol a gofal personol
• Cyfathrebu
• Nofio dŵr gwyn sylfaenol a hunan-achub
• Opsiynau achub banc

Technegau dŵr bas

Lefel DEFRA:
Modiwl 2 – Ymatebwr Cyntaf Dŵr – Gweithio’n ddiogel ar bwys dŵr ac ynddo drwy ddefnyddio technegau tir a cherdded drwy’r dŵr

Addas ar gyfer:
Yr Heddlu
Tân ac Achub
Asiantaeth Achub Gwirfoddol seiliedig ar fanc
Contractwyr Asiantaeth Amgylcheddol

 

 

Key Info
Gofynion cyn cwrs
Modiwl 2 – Ymatebwr Cyntaf mewn Dŵr
Hyd y Cwrs
2 ddiwrnod ( 09:00 - 17:00)