Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch Ni
029 2082 9970
Find us
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd
Ffordd Watkiss
Bae Caerdydd
CF11 0SY

Mae’r cwrs Achub 3 – Technegydd Achub mewn Dŵr Cyflym a Llifogydd yn cydymffurfio â gofynion cynnwys Modiwl Defra 3, am ers blynyddoedd hwn yw’r cwrs hyfforddiant safonol ar gyfer timau dŵr cyflym ac achub rhag llifogydd.

Yn cynnwys ymarfer unnos

 Bydd y cwrs yn cynnwys:
• Hydroleg
• Offer achub technegol
• Cyflwyniad i systemau rhaff
• Nofio mewn dŵr sy’n symud
• Ystyriaethau meddygol
• Sgiliau delio â chychod sylfaenol
• Cyswllt ac achub yn y dŵr
• Gweithrediadau chwilio

  

Addas ar gyfer:
Yr Heddlu
Tân ac Achub
Asiantaethau Achub Gwirfoddol ac Achub Mynydd

Key Info
Gofynion cyn Cwrs
Hyderus mewn dŵr symudol
Hyd y Cwrs
4 diwrnod (09:00 - 17:00) yn cynnwys ymarfer unnos
Pris
£385 y pen