Yn unol â chanllawiau Covid-19 Llywodraeth Cymru, ni fyddwn yn derbyn archebion nes rhoddir gwybod yn wahanol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch info@ciww.com Mae gennym gapasiti cyfyngedig i ymateb i ymholiadau, fellwch byddwch yn amyneddgar â ni yn ystod yr adeg brysur hon.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl i DGRhC pan fydd gennym hawl i wneud hynny. Wrth i’r sefyllfa ddatblygu byddwn yn cadw mewn cysylltiad drwy ein gwefan a’n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Diolch am eich amynedd.

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch Ni
029 2082 9970
Find us
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd
Ffordd Watkiss
Bae Caerdydd
CF11 0SY

Mae’r cwrs Achub 3 – Technegydd Achub mewn Dŵr Cyflym a Llifogydd yn cydymffurfio â gofynion cynnwys Modiwl Defra 3, am ers blynyddoedd hwn yw’r cwrs hyfforddiant safonol ar gyfer timau dŵr cyflym ac achub rhag llifogydd.

Yn cynnwys ymarfer unnos

 Bydd y cwrs yn cynnwys:
• Hydroleg
• Offer achub technegol
• Cyflwyniad i systemau rhaff
• Nofio mewn dŵr sy’n symud
• Ystyriaethau meddygol
• Sgiliau delio â chychod sylfaenol
• Cyswllt ac achub yn y dŵr
• Gweithrediadau chwilio

  

Addas ar gyfer:
Yr Heddlu
Tân ac Achub
Asiantaethau Achub Gwirfoddol ac Achub Mynydd

20 Hydref 2020 - 23 Hydref 2020

08 Rhagfyr 2020 - 11 Rhagfyr 2020

Get in touch Book Now
Key Info
Gofynion cyn Cwrs
Hyderus mewn dŵr symudol
Hyd y Cwrs
4 diwrnod (09:00 - 17:00) yn cynnwys ymarfer unnos
Pris
£385 y pen
Book Now