Yn unol â chanllawiau Covid-19 Llywodraeth Cymru, ni fyddwn yn derbyn archebion nes rhoddir gwybod yn wahanol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch info@ciww.com Mae gennym gapasiti cyfyngedig i ymateb i ymholiadau, fellwch byddwch yn amyneddgar â ni yn ystod yr adeg brysur hon.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl i DGRhC pan fydd gennym hawl i wneud hynny. Wrth i’r sefyllfa ddatblygu byddwn yn cadw mewn cysylltiad drwy ein gwefan a’n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Diolch am eich amynedd.

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch Ni
029 2082 9970
Find us
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd
Ffordd Watkiss
Bae Caerdydd
CF11 0SY

Nod y cwrs Technegydd Achub Dŵr Gwyn – Proffesiynol (WRT-PRO)  yw  i ddefnyddwyr afon proffesiynol sydd angen galluedd achub mewn amgylchedd dŵr gwyn e.e. canllawiau rafft, caiacwyr diogelwch ac arweinwyr ceunenta. 

Yn ystod y cwrs tridiau byddwn yn trafod pynciau fel technegau nofio, diagnolau tynn / gwifrau gwib a thechnegau achub i anafiadau pan fo’r person yn ymwybodol neu’n anymwybodol. Byddwn yn edrych ar straen ar nofwyr a phroblemau maglu. Mae’r cwrs hefyd yn edrych ar y materion ynghlwm wrth weithredu yn y nos.

Mae’r gost yn cynnwys ffioedd cofrestru, llawlyfr, unrhyw gyfarpar technegol neu bersonol a Chyfarpar Diogelu Personol os oes ei angen.

Mae 1 noson ymarfer wedi'i chynnwys

 

 

 

 

 

28 Hydref 2020 - 30 Hydref 2020

Get in touch Book Now
Key Info
Gofynion cyn cwrs
Defnyddiwr afon proffesiynol
Hyd y Cwrs
3 ddiwrnod
Pris
£225 (gan gynnwys cofrestru)
Book Now