Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch Ni
029 2082 9970
Find us
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd
Ffordd Watkiss
Bae Caerdydd
CF11 0SY

Mae’r Hyfforddiant i Hyfforddwyr Technegydd Dŵr Gwyn ar gyfer gweithwyr proffesiynol ar afonydd a hyfforddwyr awyr agored. Mae wedi’i ddylunio hefyd i addysgu technegau achub mewn dŵr gwyn.

Beth sydd ei angen cyn y cwrs

  • WRTA cyfredol
  • Cymhwyster Technegydd Meddygol Brys neu Gymorth Cyntaf Uwch

Cynnwys y cwrs

  • Technegau hyfforddi
  • Cynllunio sesiwn
  • Strwythuro cyrsiau
  • Cynnwys y sesiwn
  • Asesiadau risg
  • Deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch

Disgwylir i ymgeiswyr barhau i ddatblygu eu sgiliau a gwybodaeth bersonol rhwng eu cyrsiau ac asesiadau hyfforddiant, gan ddilyn cynllun gweithredu unigol yn ôl-drafodaeth yr hyfforddiant. Dim ond cwrs hyfforddiant yw hwn ac ni fydd ymgeiswyr yn gymwys hyd nes eu bod yn cwblhau cwrs Asesu ar wahân (3 diwrnod).

Key Info
Gofynion cyn cwrs
WRTA
Hyd y Cwrs
4 diwrnod
Pris
£590 (gan gynnwys cofrestru)