Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch Ni
029 2082 9970
Find us
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd
Ffordd Watkiss
Bae Caerdydd
CF11 0SY

Dyma gymhwyster 2 ddiwrnod (16 awr) yn ymwneud ag Adfywio Cardio-pwlmonaidd a’r hanfodion i gyd ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio neu’n treulio amser yn yr awyr agored. Mae angen y cymhwyster hwn hefyd ar unrhyw un sydd eisiau ennill cymwysterau hyfforddi neu ddod yn arweinydd BCY 4*. Bydd angen i gyfranogwyr ddod â dillad sy’n addas i’r awyr agored.

 

 

 

Key Info
Profiad
Dim
Oedran
16 oed a hŷn
Hyd y Cwrs
2 ddiwrnod (09.00 - 17.00)
Pris
£110 y pen