Yn unol â chanllawiau Covid-19 Llywodraeth Cymru, ni fyddwn yn derbyn archebion nes rhoddir gwybod yn wahanol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch info@ciww.com Mae gennym gapasiti cyfyngedig i ymateb i ymholiadau, fellwch byddwch yn amyneddgar â ni yn ystod yr adeg brysur hon.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl i DGRhC pan fydd gennym hawl i wneud hynny. Wrth i’r sefyllfa ddatblygu byddwn yn cadw mewn cysylltiad drwy ein gwefan a’n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Diolch am eich amynedd.

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch Ni
029 2082 9970
Find us
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd
Ffordd Watkiss
Bae Caerdydd
CF11 0SY

Bydd yr asesiad hwn yn galluogi Hyfforddwyr i hyfforddi ac asesu cyrsiau Technegydd Achub Dŵr Cyflym ar gyfer pobl yn eu hasiantaethau eu hunain.

Mae asesiad ychwanegol ar wahân ar gyfer pobl sydd eisiau darparu cyrsiau Technegydd Achub Dŵr Cyflym yn fasnachol neu ar gyfer pobl y tu allan i’w hasiantaeth eu hunain. 

Beth sydd ei angen i wneud y cwrs:

  • Bod wedi cwblhau cwrs Hyfforddi Hyfforddwyr Technegydd Achub Dŵr Cyflym
  • Cymhwyster Technegydd Meddygol Brys neu Gymorth Cyntaf Uwch

 

 

 

Get in touch Book Now
Key Info
Gofynion cyn cwrs
Bod wedi cwblhau cwrs Hyfforddi Hyfforddwyr Technegydd Achub Dŵr Cyflym •Cymhwyster Technegydd Meddygol Brys neu Gymorth Cyntaf Uwch
Hyd y Cwrs
3 ddiwrnod (09:00 - 17:00)
Pris
£150 y pen
Book Now