Yn unol â chanllawiau Covid-19 Llywodraeth Cymru, ni fyddwn yn derbyn archebion nes rhoddir gwybod yn wahanol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch info@ciww.com Mae gennym gapasiti cyfyngedig i ymateb i ymholiadau, fellwch byddwch yn amyneddgar â ni yn ystod yr adeg brysur hon.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl i DGRhC pan fydd gennym hawl i wneud hynny. Wrth i’r sefyllfa ddatblygu byddwn yn cadw mewn cysylltiad drwy ein gwefan a’n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Diolch am eich amynedd.

Ffoniwch ni i drefnu
Ffoniwch Ni
029 2082 9970
Find us
Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd
Ffordd Watkiss
Bae Caerdydd
CF11 0SY

Mae’r llwybr Hyfforddwr Technegydd Achub Mewn Dŵr Cyflym a Llifogydd (SRTI) ar gyfer personél gwasanaethau brys neu sefydliadau hyfforddiant achub proffesiynol, cleientiaid addysgu sydd angen galluedd ymateb dŵr cyflym a llifogydd.

 Cymwysterau:

• Technegydd Achub mewn Dŵr Cyflym a Llifogydd (4 diwrnod)

•  Uwch Dechnegydd Achub Mewn Dŵr Cyflym a Llifogydd- Dŵr (tridiau) neu Uwch Dechnegydd Achub Mewn Dŵr Cyflym a Llifogydd – Dŵr a Rhaff (5 diwrnod)

• Cymhwyster EMT neu Gymorth Cyntaf Uwch 

Cynnwys y cwrs:

  • Technegau cyfarwyddiadol
  • Cynllunio Sesiwn
  • Strwythuro cyrsiau
  • Cynnwys y sesiwn
  • Asesiadau risg
  • Deddfwriaeth iechyd a diogelwch

Disgwylir i ymgeiswyr ddatblygu ymhellach eu sgiliau a’u gwybodaeth bersonol rhwng eu cyrsiau hyfforddiant ac asesu, yn dilyn cynllun gweithredu unigol a amlinellir yn ôl-drafodaeth y cwrs hyfforddiant. Bydd yr asesiad SRTI mewn 3 diwrnod.

 

 

 

 

 

 

 

Get in touch Book Now
Key Info
Gofynion cyn cwrs
TADC Uwch (Dŵr)
Hyd y Cwrs
5 diwrnod
Pris
£950.00 y pen (gan gynnwys asesiad 3 diwrnod )
Book Now